Att dokumentera interna rutiner, användardokumentation eller hjälptexter till kunder har ibland en viss förmåga att komma i sista hand eller i alla fall läggas minst tid på.

Med ett brinnande intresse för kvalitetssäkring så har just dokumentation blivit en av de delarna i processen som jag lagt mycket tid på och även byggt upp rutiner kring i flera av mina tidigare projekt. Dokumentation kan publiceras på olika nivåer men jag tror att dina kunder förväntar sig åtminstone bra hjälptexter om det handlar om exempelvis en programvara eller en applikation.

Jag samarbetar gärna med dig i ditt dokumentationsarbete. Vare sig det gäller interna rutiner eller användardokumentation/hjälptexter så kan jag vara behjälplig med mina tidigare erfarenheter.

Tillbaka…