Analys

Vi går igenom av hur behovet ser ut för just ditt företag. Vad vill du ha hjälp med? Hur ser rutinerna ut idag? Vad är målet? Hur kan jag hjälpa till?

Efter att vi har diskuterat igenom uppdragets förutsättningar och mål återkommer jag med en uppdragsbeskrivning med förslag på hur lösningen skulle kunna se ut.

Kravhantering

Att genomföra och dokumentera krav inför förändringar eller nyutveckling är bland det viktigaste i processen. En väl genomförd och dokumenterad kravspecifikation är kostnadseffektivt och sparar många frågetecken på vägen till målet.

Med lång erfarenhet inom kvalitetsarbete och projektledning så vet man ungefär var problemen allt som oftast uppstår och kan ta höjd för dessa tidigt. Likaså är det viktigt att tänka på helheten. Det är vanligtvis flera personer/roller som ska arbeta utifrån en kravspecifikation och därför är det viktigt att tänka på de olika kravens förutsättningar genom hela kravhanteringen.

Tillbaka…