Alla som någon gång varit med i ett produktutvecklingsprojekt vet hur viktigt det är att kvalitetssäkra och säkerställa en stabil leverans av produkten. Bristande kvalitet kan innebära stora kostnader i form av försening i leveransen till kunden eller interna projekt som överskrider budget osv. Jag har byggt upp en bred kunskap inom området under mina år i branschen och har varit ansvarig för att sätta upp rutiner för test och kvalitet.

Jag samarbetar gärna med dig i ditt test och kvalitetsarbete. Jag kan coacha och delge av mina erfarenheter och jag kan aktivt delta i själva testarbetet också. Det enda kravet jag har är att vi arbetar utifrån en gemensam test och kvalitetsplan som vi sätter upp tillsammans.

Tillbaka…