Kvalitet har alltid legat mig varmt om hjärtat. Därför har jag alltid varit mån om att upprätta en väl genomtänkt projektplan. Med många projekt genomförda genom åren – och med flera olika metodiker testade – så säger erfarenheten att det finns några parametrar som är extra viktiga att tänka igenom i samband med att en projektplan upprättas:

  • Varför – ska projektet genomföras
  • Vilka – ska delta i projektet och dess roller samt krav
  • Vad – är projektets mål
  • Hur – ska resultatet av projektet användas
  • När – ska projektets olika aktiviteter vara klara
  • Vem – ska utföra de olika aktiviteterna samt pris
  • Om (risker) – oförutsedda händelser inträffar – vad händer om…

Projektets cykel kan med fyra enkla ord beskrivas som:

Utföra – >

Följa upp – >

Styra ->

Avsluta !

Inför ett samarbete går jag igenom ovan nämnda parametrar tillsammans med dig och de personer som du eventuellt vill involvera i projektet. Vi ses lämpligen i ett möte där jag “intervjuar” dig kring de krav och önskemål som finns.

Tillbaka…